افکار یک پانکو

پانکو لغتی من‌درآوردی از ترکیب پاندا و کوالا است

کژال که بود و چه کرد

  • زاده و بزرگ شده‌ی شیراز
  • عاشق و شیفته‌ی خواب و چای
  • دانشجوی زیست شناسی

 

Designed By Erfan Powered by Bayan