افکار یک پانکو

پانکو لغتی من‌درآوردی از ترکیب پاندا و کوالا است


با هرچیزی شوخی نکنید!

عنوان یه جورایی نتیجه ی حرفایی هست که الان میخوام بزنم.

عرضم به حضورتون که ما امروز بعد از مدت های مدیدی تونستیم یه سر بریم خونه عموجان،که البته کوفتمون شد و حالا میگم چرا.

از وقتی که ما وارد شدیم غم و اندوه بود که از خونه میبارید و هیچکس قصد نداشت بگه چیشده. خلاصه ما هم بیخیال شدیم گفتیم شاید چیزیه که نمیخوان ما بفهمیم. 

وقتی جو خونه یکم بهتر شده بود، سر سفره ناهار بودیم دیدیم گوشی مادرجان زنگ میخوره،جواب داد و صدای جیغ و گریه بود که از اونطرف خط شنیده میشد! کرک و پر همه ریخته بود و علامت سوال بالای سر همه که چیشده؟! طرف حرف نمیزد که!!! 

دوباره یکی دیگه  زنگ زد و خیلی ریلکس و بدون مقدمه چینی گفت یه مردی به اسم فلان و فلان مُرده تو تصادف منم گوشیشو پیدا کردم شماره شما توش بوده.حالا اون مرد کی بود؟ شوهرخالم :|

 ما همه هنگ زل زده بودیم به تلفن مادرجان، انگار منتظر باشیم اون به حرف بیاد و بهمون خبر بده.مامان جان هم اینور دوباره بساط گریه رو راه انداخته بود و میگفت نه من میدونم فلانی نیست و داییته و میخوان اینجوری بگن که من نترسم!

کاسه چه کنم چه کنم گرفته بودیم دستمون که من گفتم بذار زنگ بزنم به فلانی ببینم جریان چیه.زنگ زدم به دخترخالم میگم چیشده؟! جریان چیه؟  و خیلی ریلکس و بدون ذره ای ناراحتی و استرس حتی،گفت نمیدونم یکی زنگ زده میگه بابات مُرده :| ما همه دوباره کف و خون قاطی کردیم از شدت ریلکس بودن این بنده خدا!

حدودا 3 الی 4 ساعت عزاداری بود تو خونه و همه تو فکر این بودیم که چه خاکی باید بریزیم تو سرمون حالا، به هرکسی که میتونستیم زنگ زدیم، چند نفرمونم رفته بودن تو محل تصادف ببینن چی شده.هی رفتن و اومدن.تا ساعت شد 5 عصر.

تلفن من یهو زنگ خورد، از اونجایی که از معدود اتفاقاتی که در طول سال میوفته زنگ خوردن تلفن منه مثل یک حیوان نجیب پریدم رو گوشی که ببینم کیه؟ جواب دادم میبینم جناب شوهرخاله اس :| مُرده بود مثلا :| هرهر و کرکر که گذاشتمتون سرکار میخواستم ببینم عکس العملتون چیه :|و شما درنظر بگیرید که من چطوری میتونستم تو چشمای پف کرده ی اون همه آدم زل بزنم و بگم شوخی بوده؟! تنها کاری که تونستم بکنم این بود که داد بزنم و بگم خیلی بیشعوری :|

آیا این کار درستیست؟! شد چوپان دروغگو دیگه! حالا اگه واقعا هم یه بلایی یه روز سرش بیاد هیچکس دیگه باور نمیکنه.

یاد بگیریم با هرچیزی شوخی نکنیم،بعضی چیزا حتی شوخیشونم بده

Designed By Erfan Powered by Bayan